"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Komunikat

Skomentuj »
W  przypadku niezwrócenia lub uszkodzenia elementarza, szkoła może żądać zwrotu kwoty 4,34 zł za  jedną  część “Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu  państwa.Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów MEN obsługiwany przez NBP Oddział Okręgowy w Warszawie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al.J.Szucha 25
00-918  Warszawa
Numer rachunku 59101010100031282231000000
W  tytule przelewu prosimy wpisać: ” Zwrot za podręcznik część………-SP-4  w Legnicy.Prosimy Państwa o dostarczenie do  kasy  szkoły  kserokopii dokonanego przelewu.Umożliwi to szkole poprawne gospodarowanie powierzonym nam przez MEN majątkiem (podręcznikami).

Komentowanie zablokowane.