"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

„Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć”

Skomentuj »

28.04.2017 r. uczniowie klas IV, V, VI, dyrekcja oraz grono pedagogiczne uczestniczyło w akademii patriotycznej, upamiętniającej ważne święta państwowe. Podczas apelu uczczono: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej, Narodowe  Święto Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Europy.

Głównym celem szkolnej uroczystości było popularyzowanie wiedzy o polskich symbolach narodowych, kształtowanie tożsamości narodowej oraz właściwych postaw obywatelskich.

Podczas apelu uczniowie zamanifestowali szacunek, patriotyzm i miłość do Ojczyzny.

Montaż słowno-muzyczny opracowany został przez panie: Danutę Dąbrowicz i Ewę Stawecką. Dekorację sali przygotowała pani Beata Bednarowska.

Półkolonia letnia

Skomentuj »

Informujemy, że w czasie wakacji zorganizowane zostaną półkolonie:

  1. W Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3

– I turnus od 26.06.2017r. do 07.07.2017 r.

– II turnus od 10.07.2017 r. do 21.07.2017 r.

  1. W Szkole Podstawowej nr 7 ul. Polarna 1

– I turnus od  24.07.2017 r. do 04.08.2017 r.

– II turnus od 07.08.2017 r. do 18.08.2017 r.

  1. W Młodzieżowym Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3

– I turnus od 26.06.2017 r. do 30.06.2017 r.

– II turnus – 03.07.2017 r. do 07.07.2017 r.

– III turnus od 10.07.2017 r. do 14.07.2017 r.

– IV turnus od 17.07.2017 r. do 21.07.2017 r.

  1. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul. Jordana 17

– I turnus od 26.06.2017 r. do 30.06.2017 r.

– II turnus – 03.07.2017 r. do 07.07.2017 r.

– III turnus od 10.07.2017 r. do 14.07.2017 r.

– IV turnus od 17.07.2017 r. do 21.07.2017 r.

Opłata za 1 dzień uczestnictwa w półkolonii wynosi 17 zł. (udział w turnusie dziesięciodniowym –170 zł). Opłaty za półkolonie należy dokonać od 08.06.2017 r. do 14.06. 2017 r. u intendentki w Szkole Podstawowej nr 4 w godz. 8.00 -11.00 lub na konto 23 1090 2066 0000 0001 0339 1391 (w temacie podając imię i nazwisko dziecka, szkołę, do której dziecko uczęszcza oraz datę zapisu dziecka).

UCZNIOWIE POSIADAJĄCY AKTUALNĄ DECYZJĘ MOPS:

Na półkolonię są kwalifikowani w pierwszej kolejności i udział tych uczniów jest bezpłatny (należy złożyć kartę kwalifikacyjną).

Mogą również skorzystać z obiadów w szkole w terminie trwania półkolonii (bez konieczności udziału dzieci w półkolonii). Należy zgłosić do szkoły chęć skorzystania z takiej formy pomocy do 30 maja 2017 r.

Karty kwalifikacyjne można pobrać w sekretariacie szkoły, bądź pobierz TUTAJ.

i w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2017 r. należy je złożyć do pedagoga szkolnego.

UWAGA! Rodzice uczniów innych legnickich szkół, karty kwalifikacyjne uczestnika półkolonii w SP 4, składają w szkole, do której uczęszczają ich dzieci.

ZAPRASZAMY!!!