"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Półkolonia zimowa

Skomentuj »

Informujemy, że w czasie ferii zorganizowane zostaną półkolonie:

  1. W Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3

– I turnus od 15.01.2018r. do 26.01.2018 r.

  1. W Szkole Podstawowej nr 7 ul. Polarna 1

– I turnus od  15.01.2018 r. do 26.01.2018 r.

  1. W Młodzieżowym Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3

– I turnus od 15.01.2018 r. do 19.01.2018 r.

– II turnus – 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r.

  1. W Szkole Podstawowej nr 1 ul. Kamienna 20A

– I turnus od 15.01.2018 r. do 26.01.2018 r.

Opłata za 1 dzień uczestnictwa w półkolonii wynosi 17 zł. (udział w turnusie dziesięciodniowym –170 zł).

Opłata za półkolonię zimową będzie możliwa wyłącznie przelewem

w terminie od 1 do 10 stycznia 2018r.

Proszę nie wpłacać w grudniu 2017!!

Środki wpłacone w 2017r. będą zwracane. Brak przelewu w wymaganym terminie może skutkować skreślenie dziecka z listy uczestników.

Opłaty proszę wpłacać na konto:

Szkoła Podstawowa nr 4 , ul. Piastowska 3 59-220 Legnica

23 1090 2066 0000 0001 0339 1391

tytułem : imię i nazwisko dziecka oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza

UCZNIOWIE POSIADAJĄCY AKTUALNĄ DECYZJĘ MOPS:

Na półkolonię są kwalifikowane w pierwszej kolejności dzieci korzystające z pomocy MOPSU. Udział tych uczniów jest bezpłatny. Wymagane jest złożenie karty  kwalifikacyjnej z aktualną decyzją na rok 2018.

Karty kwalifikacyjne można pobrać w sekretariacie szkoły, bądź ze strony: karta – półkolonia

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2017 r. karty należy złożyć do pedagoga szkolnego.

UWAGA!

 

Rodzice uczniów innych legnickich szkół, karty kwalifikacyjne uczestnika półkolonii w SP 4,
składają w szkole, do której uczęszczają ich dzieci.

Dzieci mogą również skorzystać z obiadów w szkole w terminie trwania półkolonii (bez konieczności udziału dzieci w półkolonii).

ZAPRASZAMY!!!