"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Opłaty za półkolonię zimową

Skomentuj »

Opłata za półkolonię zimową będzie możliwa wyłącznie przelewem

w terminie od 1 do 10 stycznia 2018r.

Proszę nie wpłacać w grudniu 2017!!

Środki wpłacone w 2017r. będą zwracane. Brak przelewu w wymaganym terminie może skutkować skreślenie dziecka z listy uczestników.

Opłaty proszę wpłacać na konto:

Szkoła Podstawowa nr 4 , ul. Piastowska 3 59-220 Legnica

23 1090 2066 0000 0001 0339 1391

tytułem : imię i nazwisko dziecka oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza

Komentowanie zablokowane.