"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

WZOROWY UCZEŃ I PRZYJACIEL PRZYRODY

Skomentuj »

Pierwszy semestr nauki w roku szkolnym 2017/2018 już za nami. W naszej szkole odbył się apel podsumowujący pierwsze osiągnięcia uczniów klas 0 – III.

 Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie uczniowie otrzymali odznakę WZOROWY UCZEŃ. Odznakę otrzymało 67 uczniów.

Odznaką PRZYJACIEL PRZYRODY nagrodzeni zostali uczniowie za największe zaangażowanie się w zbiórkę nakrętek, makulatury, elektroodpadów i karmy dla bezdomnych zwierząt. Odznakę otrzymało 86 uczniów.

Gratulujemy wszystkim.

Wychowawcy klas 0 – III