"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Wakacje z TPD

Skomentuj »

Wyniki konkursów w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu

Skomentuj »

Wyniki konkursu z wykorzystaniem grafiki komputerowej na plakat

Dzień Bezpiecznego Internetu

Zwycięzcy w klasach 4-7:

 • Łukasz Rakicki 7d
 • Jakub Giedrojć 7d
 • Damian Kolbus 6b
 • Martyna Szetelnicka 6b
 • Julia Rudek 6a
 •  Alicja Kleczaj klasa 5c
 • Hanna Stankiewicz 5b
 • Gabriela Szabłowska 4d
 • Maciej Sopotnicki 4e
 • Sandra Kulka 4c
 • Maria Poleszczuk 4b

Wyniki konkursu na wiersz, rymowankę pod hasłem

„Szacunek i kultura w sieci – porymujcie Drogie Dzieci”

 • Patrycja Bury 7b
 • Oliwia Siczek 7b
 • Ewa Wojciechowska 7b
 • Matylda Kartkowska 7b
 • Klaudia Peczyńska 7b
 • Amelia Liszko 7b
 • Weronika Zaremba 6b
 • Marta Sulkowska 6b
 • Mateusz Litwin 6b
 • Damian Kolbus 6b

 

Praca zbiorowa 6c

Każdy uczeń dobrze wie,

wyzywanie jest „a Fe”.

Lepiej pisać ładne słowa,

bo od brzydkich boli głowa.

W Internecie nic nie znika,,

więc uważaj, co tam klikasz.

 

Gratulujemy!

Barbara Marczuk, Marzena Kasińska

Na „skrzydłach wyobraźni”!

Skomentuj »

Do świata wyobraźni i postaci fantastycznych nasi uczniowie przenieśli się za sprawą Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.: „Na skrzydłach wyobraźni”. Tworząc elfy, krasnoludy, trolle i smoki, uczniowie podzielili się własną, wręcz nieograniczoną, wyobraźnią.

Prace okazały się zachwycające pomysłem, formą, techniką oraz doborem barw. W oczekiwaniu na wyniki konkursu prezentujemy  fotografie prac plastycznych naszych uczniów. W konkursie udział wzięli: Oliwia Boryczka, Patrycja Bury, Weronika Jadwisieńczak, Patryk Rudek, Aleksandra Sajko, Oliwia Siczek, Gabriela Szabłowska, Martyna Szetelnicka.

Gratulujemy i życzymy sukcesów na niwie artystycznej

Opiekun: Katarzyna Kutryn


Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Skomentuj »

CEL KONKURSU

Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach konkursów „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zdrowego stylu życia zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń.  Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia,  prawidłowych postaw i zachowania w miejscach publicznych i zbiorowych. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.
 2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : książeczki (maksymalnie 6 -10 ilustracji), ulotki lub plakatu przedstawiającego zdrowy i bezpieczny dzień dziecka w kategoriach:

I kategoria – Żyj zdrowo i bezpiecznie

– zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)

– bezpieczeństwo  w domu, w szkole, w mieście, czy np. podczas wakacji.

II kategoria – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

– bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)

 1. Praca płaska, techniką dowolną : rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), wydzieranka itd.
 2. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.
 3. Prace mogą być wykonane indywidualnie.
 4. Każda osoba lub grupa może zgłosić na prace w obu kategoriach.
 5. Termin składanie prac konkursowych upływa z dniem 12 marca 2018 – sala 12
 6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa; b) placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); c) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę ; d) nazwę konkursu i datę.

         Z A P R A S Z A M Y

Akcja charytatywna w markecie B1

Skomentuj »

W tym roku szkolnym po raz kolejny członkowie Szkolnego Koła Caritas, wolontariusze z SP-4, absolwenci SP-4, którzy działali w SKC, wzięli udział w organizowanej przez Fundację Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, akcji charytatywnej na terenie marketu B1 w Legnicy. Polegała ona na tym, że dzieci miały pomóc przy kasach pakować klientom zakupy, a ci mogli ofiarować – wrzucając do oznakowanych skarbonek – pieniądze przeznaczone dla osób pokrzywdzonych przez los i będących w trudnej sytuacji materialnej.
Wolontariusze pracowali dzielnie przy kasach pakując zakupy zgodnie z wymogami, nie szczędząc przy tym uśmiechu i serdeczności. Uczniowie podczas tej akcji wykazali się wysoką kulturą względem klientów i pracowników B1, jak również stworzyli miłą atmosferę współpracując w zespole.
Dla wszystkich uczestników akcji, największą nagrodą, oprócz życzliwości   i uśmiechów klientów, była możliwość włączenia się w dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. Po raz kolejny udowodnili, iż nie jest im obojętny los bliźnich.

Lila Matuk

Na wystawie klocków LEGO

Skomentuj »

15 lutego 2018r.
klasy 0b i Ib odwiedziły Edukacyjną Wystawę Budowli z Klocków LEGO we Wrocławiu.

Dzieci obejrzały niesamowite, wielkie budowle złożone z kilku milionów klocków, eksponaty interaktywne – roboty, budowle przedstawiające architekturę zabytkową oraz współczesną, wydarzenia historyczne. Wielką atrakcją była strefa zabaw klockami LEGO dla dzieci w każdym wieku: zjeżdżalnie samochodowe, SUPER SHAKER – zostań Super Budowniczym i sprawdź wytrzymałość swoich budowli, klocki Duplo dla przedszkolaków, strefa
do budowania wielkich budowli z ogromnych klocków, Brick Wall – ściana do „pisania” klockami, Brick Mosaic Galery – miejsce do „malowania” klockami, strefa gier LEGO na Play Station 4.

Była to świetna zabawa i edukacja zarazem.

Wychowawcy klas 0b i Ib: Wioletta Mosiołek, Elżbieta Zaremba

Walentynki kl.0b i Odkrywców

Skomentuj »

W ramach działań „Postaw na czwórkę” dzieci z klasy 0b 14 lutego 2018r. odwiedziły swoich rówieśników
z Miejskiego Przedszkola nr 10 w Legnicy. Było to spotkanie z okazji walentynek. Bal walentynkowy był niezwykle udany. Dzieci wzięły udział w konkursach
i zabawie tanecznej. Dobry humor nie opuszczał przedszkolaków.

Koordynatorzy: Małgorzata Molga i Wioletta Mosiołek

Z wizytą u Księdza Biskupa

Skomentuj »

Dnia 13 II 2018 r. delegacja uczniów z kl. III a wybrała się do Legnickiej Kurii Biskupiej. Celem wizyty było złożenie życzeń Księdzu Biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu z okazji imienin. Ksiądz Biskup był niezwykle uradowany z wizyty dzieci, które oprócz swoich uśmiechów, podarowały również własnoręcznie wykonane kartki
z życzeniami i kolorowe gipsowe serduszka. Wielką niespodzianką dla dzieci było zaproszenie wszystkich przybyłych gości na słodki poczęstunek. Wizyta przebiegła w bardzo miłej atmosferze.

Ogromne podziękowania należą się p. Ali Krzyżanowskiej i p. Anicie Równanek, które nigdy nie odmówiły pomocy przy organizacji różnych akcji. Tym razem dzięki ich pomysłowości, dzieci pod ich czujnym okiem mogły wykonać tak piękne prezenty.

Lila Matuk

 

 

Bezpieczny Internet

Skomentuj »

W dniu 6 lutego 2018r .  w klasach I-III rozpoczęto program profilaktyczny ,,Bezpieczeństwo w sieci”. Akcja miała na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych, zaznajomienie uczniów z problematyką bezpieczeństwa w sieci Internet.
W ramach akcji zostały podjęte następujące działania podejmujące temat bezpieczeństwa:
– Przeprowadzono zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci.
– Zaprezentowano uczniom kreskówki tematyczne dotykające problemu bezpieczeństwa w sieci.
– Wykonano gazetki klasowe dotyczące bezpiecznego Internetu.
– Zorganizowano szkolny konkurs plastyczny pt. ,,Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.
– Wykonano plakaty związane z tematyką bezpieczeństwa w sieci.
Nauczyciele klas I – III

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Skomentuj »

        
 
W dni 06.02.2018r w Gimnazjum nr 4 przy Szkole Podstawowej nr 4
w Legnicy rozpoczęto program profilaktyczny pt. „Bezpieczeństwo
w sieci”. Program ten ma za zadanie uświadomić młodzieży wszelkie niebezpieczeństwa płynące z nieodpowiedzialnego użytkowania Internetu i związanymi z tym konsekwencjami. W ramach programu
w ciągu miesiąca przy współpracy z instytucjami wspomagającymi odbędzie się szereg prelekcji, warsztatów i konkursów mających
za zadanie utrwalić wiedzę na temat zagrożeń jakie czyhają na młodego człowieka w sieci. Do zaplanowanych zajęć należą:

 1. Spotkanie młodzieży z koordynatorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Legnicy,
  z panią Małgorzatą Stawisko – Lichotą.
 2. Warsztaty z pracownikiem Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Legnicy, panią Dorotą Dudą.
 3. Quiz wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie.
 4. Pogadanki z uczniami w trakcie zajęć na lekcjach wychowawczych.
 5. Konkurs na plakat pt. „Bezpieczeństwo w sieci”.
 6. Cykl audycji przygotowany przez uczniów, a nadawanych przez radiowęzeł szkoły.
 7. Rozmowy z rodzicami podczas wywiadówek. Przekazanie broszur i informatorów uświadamiających rodzicom niebezpieczeństwa jakie płyną z korzystania z Internetu bez nadzoru osób dorosłych.

 

Koordynatorami realizacji programu są pani Edyta Paczyńska, pani Renata Bieńkowska i pan Marek Pusz.