"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Skomentuj »

        
 
W dni 06.02.2018r w Gimnazjum nr 4 przy Szkole Podstawowej nr 4
w Legnicy rozpoczęto program profilaktyczny pt. „Bezpieczeństwo
w sieci”. Program ten ma za zadanie uświadomić młodzieży wszelkie niebezpieczeństwa płynące z nieodpowiedzialnego użytkowania Internetu i związanymi z tym konsekwencjami. W ramach programu
w ciągu miesiąca przy współpracy z instytucjami wspomagającymi odbędzie się szereg prelekcji, warsztatów i konkursów mających
za zadanie utrwalić wiedzę na temat zagrożeń jakie czyhają na młodego człowieka w sieci. Do zaplanowanych zajęć należą:

  1. Spotkanie młodzieży z koordynatorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Legnicy,
    z panią Małgorzatą Stawisko – Lichotą.
  2. Warsztaty z pracownikiem Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Legnicy, panią Dorotą Dudą.
  3. Quiz wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie.
  4. Pogadanki z uczniami w trakcie zajęć na lekcjach wychowawczych.
  5. Konkurs na plakat pt. „Bezpieczeństwo w sieci”.
  6. Cykl audycji przygotowany przez uczniów, a nadawanych przez radiowęzeł szkoły.
  7. Rozmowy z rodzicami podczas wywiadówek. Przekazanie broszur i informatorów uświadamiających rodzicom niebezpieczeństwa jakie płyną z korzystania z Internetu bez nadzoru osób dorosłych.

 

Koordynatorami realizacji programu są pani Edyta Paczyńska, pani Renata Bieńkowska i pan Marek Pusz.