"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Bezpieczny Internet

Skomentuj »

W dniu 6 lutego 2018r .  w klasach I-III rozpoczęto program profilaktyczny ,,Bezpieczeństwo w sieci”. Akcja miała na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych, zaznajomienie uczniów z problematyką bezpieczeństwa w sieci Internet.
W ramach akcji zostały podjęte następujące działania podejmujące temat bezpieczeństwa:
– Przeprowadzono zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci.
– Zaprezentowano uczniom kreskówki tematyczne dotykające problemu bezpieczeństwa w sieci.
– Wykonano gazetki klasowe dotyczące bezpiecznego Internetu.
– Zorganizowano szkolny konkurs plastyczny pt. ,,Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.
– Wykonano plakaty związane z tematyką bezpieczeństwa w sieci.
Nauczyciele klas I – III