"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Skomentuj »

CEL KONKURSU

Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach konkursów „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zdrowego stylu życia zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń.  Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia,  prawidłowych postaw i zachowania w miejscach publicznych i zbiorowych. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.
  2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : książeczki (maksymalnie 6 -10 ilustracji), ulotki lub plakatu przedstawiającego zdrowy i bezpieczny dzień dziecka w kategoriach:

I kategoria – Żyj zdrowo i bezpiecznie

– zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)

– bezpieczeństwo  w domu, w szkole, w mieście, czy np. podczas wakacji.

II kategoria – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

– bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)

  1. Praca płaska, techniką dowolną : rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), wydzieranka itd.
  2. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.
  3. Prace mogą być wykonane indywidualnie.
  4. Każda osoba lub grupa może zgłosić na prace w obu kategoriach.
  5. Termin składanie prac konkursowych upływa z dniem 12 marca 2018 – sala 12
  6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa; b) placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); c) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę ; d) nazwę konkursu i datę.

         Z A P R A S Z A M Y

Komentowanie zablokowane.