"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Półkolonie letnie

Skomentuj »

INFORMUJEMY, ŻE W CZASIE WAKACJI ZORGANIZOWANE ZOSTANĄ PÓŁKOLONIE:

W Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3

I turnus   – 30.07.2018 r. do 10.08.2018 r.

II turnus  – 13.08.2018 r. do 24.08.2018 r.

W Szkole Podstawowej nr 7 ul. Polarna 1

I turnus   – 25.06.2018 r. do 06.07.2018 r.

II turnus – 09.07.2018 r. do 20.07.2018 r.

W Szkole Podstawowej nr 1 ul. Kamienna 20 A

I turnus – 23.07.2018 r. do 03.08.2018 r.

II turnus – 06.08.2018 r. do 10.08.2018 r.

W Młodzieżowym Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3

I turnus  – od 25.06.2018 r. do 29.06.2018 r.

II turnus – 02.07.2018 r. do 06.07.2018 r.

III turnus – od 09.07.2018 r. do 13.07.2018 r.

IV turnus  – 16.07.2018 r. do 21.07.2018 r.

OPŁATY

Opłata za 1 dzień uczestnictwa w półkolonii wynosi 17 zł. (udział w I turnusie -dziesięciodniowym – 170 zł – udział w II turnusie -dziewięciodniowym* – 153 zł) * 15 sierpnia dzień wolny

Opłaty za półkolonie należy dokonać od 08.06.2018 r. do 15.06. 2018 r.na konto (w temacie podając imię
i nazwisko dziecka, szkołę, do której dziecko uczęszcza oraz datę zapisu dziecka). Numer konta zostanie podany w późniejszym terminie.

UCZNIOWIE POSIADAJĄCY AKTUALNĄ DECYZJĘ MOPS:

Na półkolonię są kwalifikowani w pierwszej kolejności i udział tych uczniów jest bezpłatny (należy złożyć kartę kwalifikacyjną).

Mogą również skorzystać z obiadów w szkole w terminie trwania półkolonii (bez konieczności udziału dzieci
w półkolonii). Należy zgłosić do szkoły chęć skorzystania z takiej formy pomocy do 7 czerwca 2018 r.

KARTY KWALIFIKACYJNE

Karty kwalifikacyjne można pobrać w sekretariacie szkoły, bądź  kliknij tu

INFORMUJEMY, ŻE RODZICE DLA KAŻDEGO DZIECKA SKŁADAJĄ NA KAŻDY TURNUS OSOBNE KARTY KWALIFIKACYJNE.

KARTY NALEŻY ZŁOŻYĆ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2018 r.  do intendentki szkolnej (parter p.nr 6)

UWAGA! Rodzice uczniów innych legnickich szkół, karty kwalifikacyjne uczestnika półkolonii w SP 4, składają
w szkole, do której uczęszczają ich dzieci.

 

 

ZAPRASZAMY!!!

Komentowanie zablokowane.