"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej

Skomentuj »

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w realizację działań dotyczących popularyzacji konieczności ponownego wykorzystania surowców wtórnych oraz zasad temu towarzyszących. Klasy czwarte uczestniczyły  w zajęciach w terenie. W szkole wykorzystano filmy, m.in. „Nowe życie puszki”, na podstawie których powstały plakaty oraz prace literackie. Zaplanowano też spotkania w Ekobibliotece.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt  z legnickiego schroniska. Dary można przynosić od 22.10 do 20.11.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorki działań ekologicznych:
W. Mosiołek (kl.0-3) oraz V. Grzeszczuk (kl.4-8).

Liczymy na Waszą wrażliwość i zaangażowanie

Ze sportowej areny

Skomentuj »

 

 

 

Dnia 1 października 2018 odbyły się w Parku Miejskim zawody sportowe w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego
w Biegach Przełajowych. Nasza szkoła zajęła w kategorii dziewcząt V miejsce, a chłopcy VI. Indywidualnie III miejsce zajęła Amelia Mazur.

GRATULUJEMY!

Egzamin Ósmoklasisty

Skomentuj »

W zakładce Egzamin ósmoklasisty znajdują się materiały dotyczące tego egzaminu. Zachęcamy Rodziców oraz Uczniów do zapoznawania się z nimi. Są na bieżąco aktualizowane

WZOROWA ŁAZIENKA

Skomentuj »

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ 5. Edycji Programu „Wzorowa Łazienka” – część jesienna.

Zadaniem w Programie jest wykonanie pracy, która jest interpretacją graficzną hasła: „Wzorowa Łazienka” i polega na przedstawieniu projektu graficznego przyjaznej, szkolnej łazienki.

Prace należy jak najszybciej dostarczyć do  p. Katarzyny Długosz lub p. Moniki Markowej

Praca nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub przyjętymi
za obowiązujące normami obyczajowymi, które mogłyby być niezgodne z wizerunkiem Szkoły, Organizatora
lub marki Domestos. Praca nie może naruszać praw osób trzecich (np. wizerunku jakiegokolwiek dziecka, nauczyciela, rodzica, pracownika szkoły, etc.), w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich, prawa do wizerunku oraz do artystycznych wykonań. Praca nie może także sugerować właściwości leczniczych
ani przypisywać właściwości zapobiegania chorobom w kontekście produktów marki Domestos.