"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

WZOROWA ŁAZIENKA

Skomentuj »

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ 5. Edycji Programu „Wzorowa Łazienka” – część jesienna.

Zadaniem w Programie jest wykonanie pracy, która jest interpretacją graficzną hasła: „Wzorowa Łazienka” i polega na przedstawieniu projektu graficznego przyjaznej, szkolnej łazienki.

Prace należy jak najszybciej dostarczyć do  p. Katarzyny Długosz lub p. Moniki Markowej

Praca nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub przyjętymi
za obowiązujące normami obyczajowymi, które mogłyby być niezgodne z wizerunkiem Szkoły, Organizatora
lub marki Domestos. Praca nie może naruszać praw osób trzecich (np. wizerunku jakiegokolwiek dziecka, nauczyciela, rodzica, pracownika szkoły, etc.), w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich, prawa do wizerunku oraz do artystycznych wykonań. Praca nie może także sugerować właściwości leczniczych
ani przypisywać właściwości zapobiegania chorobom w kontekście produktów marki Domestos.