"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Pasowanie na ucznia

Skomentuj »

28 listopada 73. dzieci z  klas pierwszych zostało przyjętych w poczet uczniów naszej szkoły.

Pasowanie na ucznia to uroczystość, która na stałe wpisała się w kalendarzu uroczystości naszej szkoły. Jednak w  tym roku było wydarzeniem szczególnym, ponieważ zbiegło się ze 100-leciem odzyskania niepodległości naszego kraju.

Stąd barwy naszego pasowania i motyw przewodni uroczystej  akademii.

Rodzice z zadowoleniem podziwiali występy swoich pociech, a uczniowie z przejęciem ślubowali, że będą dobrymi uczniami.

Uroczystość przygotowały: B. Kapuścińska, M. Molga, K. Piwońska

LEGNICKA EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Skomentuj »

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie właściwych postaw i wrażliwości twórczej oraz wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia.

Więcej informacji jest tutaj

Półkolonia zimowa

Skomentuj »

W czasie ferii zorganizowane zostaną półkolonie m. in. w naszej szkole. Szczegóły znajdują się tu . Karty kwalifikacyjne można pobrać w sekretariacie szkoły bądź ze strony internetowej: kliknij tu.

SUKCES NASZYCH RECYTATORÓW

Skomentuj »

16 listopada w Młodzieżowym Centrum Kultury
w Legnicy odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski „Niepodległa”. Naszą reprezentacją byli uczniowie klas IV-VIII, laureaci szkolnych eliminacji. Jury dostrzegło talent naszych recytatorów i przyznało wyróżnienie Kornelii Mudrej (VI a) oraz II miejsce Weronice Jadwisieńczak (V c).

Bardzo się cieszymy z sukcesu naszych uczniów
i serdecznie gratulujemy

JARMARK TALENTÓW

Skomentuj »

                  

Konkurs „Jarmark talentów” cieszy się wielkim powodzeniem. Na naszej gościnnej scenie chętnie prezentują się utalentowane dzieci klas I – III z całego rejonu. W tym roku, na ósmym już spotkaniu,  mogliśmy podziwiać popisy naszych kolegów w trzech kategoriach: słownej, muzycznej i ruchowej. Wszyscy starali się dać z siebie wszystko, nie dając się pokonać tremie. Oceniające występy Jury w składzie: pani Bogumiła Cybulak – instruktor teatralny MCK w Legnicy, pani Alina Tarnawska – przedstawicielka Oddziału Miejskiego TPD
oraz pani Danuta Dąbrowicz – nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Legnicy doceniło występy, podkreślając, że umiejętność zaprezentowania się na scenie to wielki sukces każdego.  Najbardziej utalentowani zostali uhonorowani pucharami ufundowanymi przez sponsorów konkursu: Caritas Diecezji Legnickiej, Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4
w Legnicy, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe drobiazgi.

A oto wybrani przez Jury najbardziej utalentowani:

Kategoria słowna – Alisa Anufryionak z SP 4 w Legnicy, która ujęła nas wspaniałą interpretacją wiersza.

Kategoria muzyczna – Nikodem Jurek z SP w Świerzawie, który zadziwił nas grą na trąbce.

Kategoria sprawnościowo-ruchowa – Przemysław Anaszkiewicz z SP 9 w Legnicy, który zachwycił nas pokazem akrobatycznym.

Gratulujemy wszystkim udanych popisów, dziękujemy za udział w naszym spotkaniu i zapraszamy za rok.

Organizatorzy

Polskie symbole narodowe

Skomentuj »

W listopadzie uczniowie z klasy V D,V C,V B odwiedzili legnicką filię Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej
we Wrocławiu. Biblioteka z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przygotowała zajęcia na temat “Polskie symbole narodowe”. W czasie prezentacji multimedialnej uczniowie prześledzili ważne wydarzenia historyczne ukazujące historię godła, flagi i hymnu naszego kraju.
Zapamiętaliśmy, że otaczanie symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

E.Stawecka, L.Raba

LEKCJE O OJCZYŹNIE

Skomentuj »

11 listopada obchodziliśmy wielkie święto. 100 lat temu nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość. Do tej wielkiej rocznicy przygotowywaliśmy się wcześniej. Uczyliśmy się wierszy i piosenek, a także uczestniczyliśmy
w zajęciach przeprowadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Złotoryjskiej. Dowiedzieliśmy się
o początkach państwa polskiego, rozmawialiśmy o naszych symbolach narodowych. Każdy z nas miał też możliwość wykonania biało-czerwonego kotylionu, który był dla nas wspaniałą ozdobą podczas szkolnego uroczystego apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Uczniowie klas 0 b, I a, I b, II a i II b bardzo dziękują paniom z naszej biblioteki szkolnej za zorganizowanie ciekawych spotkań.

Niepodległa 1918- 2018

Skomentuj »

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 09 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta akademia dla klas
IV- VIII.

Apel był lekcją historii i patriotyzmu, okazją do zamanifestowania bezinteresownej miłości do Ojczyzny. Zgromadzonym uczniom zaprezentowany został  program artystyczny. Słowem i pieśnią uczniowie złożyli Polsce życzenia z okazji 100 – lecia niepodległości. Przybliżyli burzliwe dzieje walki o wolność oraz oddali hołd i szacunek naszym przodkom i ich dokonaniom.

Podczas apelu panowała podniosła i uroczysta atmosfera. Tego dnia uczniowie prezentowali się uroczyście
i odświętnie, a właściwą  postawą udowodnili, że są patriotami wolnej i niepodległej Polski!

 

Danuta Dąbrowicz, Beata Bednarowska, Lilianna Raba, Ewa Stawecka

Strofy o Ojczyźnie

Skomentuj »

Wpisując się w obchody jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 14 listopada 2018 r. odbył się w naszej szkole V Międzyszkolny Konkurs Poezji Patriotycznej. W konkursie recytatorskim udział wzięło 19 wykonawców z klas V – VIII, którzy reprezentowali 6 szkół podstawowych z naszego powiatu.

Laureatem konkursu został Maciej Mulawa z SP-7.

II miejsce zajął Dominik Santorowski, III miejsce przypadło Zuzannie Siennickiej. Uczniowie  reprezentowali SP – 16  w Legnicy.

Jury przyznało dwa wyróżnienia dla Aleksandry Mazur z SP – 4 oraz Dominiki Jakubowskiej
z SP – 18.

Konkurs uświetnił występ Zespołu Wokalnego „Wiolinki” pod opieką Danuty Dąbrowicz, który zaprezentował repertuar patriotyczny.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

Dziękujemy również wszystkim osobom za pomoc i zaangażowanie przy organizacji konkursu.

 

Lilianna Raba, Lila Matuk, Lidia Kunecka, Magdalena Garbacz, Ewa Stawecka

Dzień Niepodległości

Skomentuj »

9 listopada Gimnazjaliści uroczyście obchodzili

100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Montaż slowno-muzyczno-poetycki przygotowała

polonistka A.Wojtowicz- Kawczak z klasa III c.