"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Bezpieczny Internet

Skomentuj »

W dniu 6 lutego 2018r .  w klasach I-III rozpoczęto program profilaktyczny ,,Bezpieczeństwo w sieci”. Akcja miała na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych, zaznajomienie uczniów z problematyką bezpieczeństwa w sieci Internet.
W ramach akcji zostały podjęte następujące działania podejmujące temat bezpieczeństwa:
– Przeprowadzono zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci.
– Zaprezentowano uczniom kreskówki tematyczne dotykające problemu bezpieczeństwa w sieci.
– Wykonano gazetki klasowe dotyczące bezpiecznego Internetu.
– Zorganizowano szkolny konkurs plastyczny pt. ,,Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.
– Wykonano plakaty związane z tematyką bezpieczeństwa w sieci.
Nauczyciele klas I – III

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Skomentuj »

        
 
W dni 06.02.2018r w Gimnazjum nr 4 przy Szkole Podstawowej nr 4
w Legnicy rozpoczęto program profilaktyczny pt. „Bezpieczeństwo
w sieci”. Program ten ma za zadanie uświadomić młodzieży wszelkie niebezpieczeństwa płynące z nieodpowiedzialnego użytkowania Internetu i związanymi z tym konsekwencjami. W ramach programu
w ciągu miesiąca przy współpracy z instytucjami wspomagającymi odbędzie się szereg prelekcji, warsztatów i konkursów mających
za zadanie utrwalić wiedzę na temat zagrożeń jakie czyhają na młodego człowieka w sieci. Do zaplanowanych zajęć należą:

  1. Spotkanie młodzieży z koordynatorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Legnicy,
    z panią Małgorzatą Stawisko – Lichotą.
  2. Warsztaty z pracownikiem Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Legnicy, panią Dorotą Dudą.
  3. Quiz wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie.
  4. Pogadanki z uczniami w trakcie zajęć na lekcjach wychowawczych.
  5. Konkurs na plakat pt. „Bezpieczeństwo w sieci”.
  6. Cykl audycji przygotowany przez uczniów, a nadawanych przez radiowęzeł szkoły.
  7. Rozmowy z rodzicami podczas wywiadówek. Przekazanie broszur i informatorów uświadamiających rodzicom niebezpieczeństwa jakie płyną z korzystania z Internetu bez nadzoru osób dorosłych.

 

Koordynatorami realizacji programu są pani Edyta Paczyńska, pani Renata Bieńkowska i pan Marek Pusz.

Góra Grosza

Skomentuj »

 

W dniach od 27.11.17. do 2.01.18 kolejny raz będzie prowadzona w szkole zbiórka drobnych monet czyli groszówek. Celem akcji jest pomoc dzieciom, które wychowują się w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Każdy przynosi tyle, ile może
w myśl zasady: JEDEN GROSIK ZNACZY NIEWIELE ALE GÓRA GROSZA JEST NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE !

opiekun akcji Elżbieta Kanas