"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Góra Grosza

Skomentuj »

 

Przez kilka tygodni trwało liczenie drobnych monet, które zbierali uczniowie
w swoich klasach. Najwięcej groszówek przynieśli uczniowie z klasy 1A, 5C, 0B. Uczeń Jakub Bojczuk z klasy 5C uzbierał 72,13 zł i zajął pierwsze miejsce w szkole.

Nagrody dla klas przekazano ze środków SKO. W pomoc przy liczeniu i pakowaniu były zaangażowane klasy 6B i 5C.

opiekun akcji Elżbieta Kanas

Dobre rady na elektroodpady

Skomentuj »

21 kwietnia 2018 r. już po raz dziewiętnasty nasza szkoła zorganizowała zbiórkę elektroodpadów. Uczniowie z rodzicami oraz mieszkańcy naszego miasta w tym dniu przynosili stare, nieużyteczne sprzęty elektryczne i elektroniczne AGD i RTV.
W transporcie sprzętu o większych gabarytach pomagali harcerze.

Organizatorzy dziękują wszystkim za udział w akcji.

Organizatorzy: Wioletta Mosiołek, Violetta Grzeszczuk, Celina Głąb, Małgorzata Molga

Akcja charytatywna w markecie B1

Skomentuj »


W dniach 13-14.04. 2018 r. po raz trzeci w tym roku szkolnym członkowie Szkolnego Koła Caritas, wolontariusze z SP-4 oraz absolwenci SP-4, którzy działali w SKC, wzięli udział w organizowanej przez Fundację Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, akcji charytatywnej na terenie marketu B1
w Legnicy. Dzieci, jak poprzednio, pomagały przy kasach pakować klientom zakupy, a ci ofiarowywali – wrzucając do oznakowanych skarbonek – pieniądze przeznaczone dla osób pokrzywdzonych przez los
i będących w trudnej sytuacji materialnej.
Miło było usłyszeć od klientów i pracowników marketu, że wolontariusze wykazali się wysoką kulturą osobistą, pracowitością i niezwykłym podejściem do klientów, w stosunku do których uczniowie nie szczędzili uśmiechów.
Jak zawsze dzieci stworzyły miłą atmosferę współpracując w zespole, a starsi wolontariusze dzielili się swoim doświadczeniem z młodszymi.
Dla wszystkich uczestników akcji, największą nagrodą, oprócz życzliwości i uśmiechów klientów, była możliwość włączenia się w dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. Po raz kolejny udowodnili, iż nie jest im obojętny los bliźnich.

Lila Matuk

ZBIERAMY ELEKTROODPADY

Skomentuj »

                    Szkoła Podstawowa nr 4 organizuje

               po raz dziewiętnasty akcję pod hasłem

Dobre rady na elektroodpady”.

                Akcja odbędzie się w dniu  21.04.2018 r. (sobota) – w godz. 10.00 – 13.00.

         W tym dniu przynosimy stare, nieużyteczne sprzęty elektryczne i elektroniczne AGD i RTV np. ( telewizory, radia, lampki , żelazka, zabawki na baterie itp.)

W akcji biorą udział wszyscy pracownicy szkoły. Zachęcamy uczniów i rodziców, a także wszystkich mieszkańców Legnicy.  

   Oferujemy OSOBOM STARSZYM POMOC PRZY TRANSPORCIE SPRZĘTU
o większych gabarytach np. lodówki, pralki, telewizory itp. Adresy osób zainteresowanych prosimy podawać telefonicznie lub fax pod nr tel/fax 767233103. Sprzęt będzie odbierany przez harcerzy w dniu zbiórki w godz. 8.00 -12.00.

Informujemy, iż oddawanie elektroodpadów  jest bezpłatne!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej akcji!                                                                                                                                                                              

                                                                                    kontakt: tel / fax 767233103                                        

TURNIEJ CYBERCZWÓRKI

Skomentuj »

     

W dniu28.03.2018r w naszym gimnazjum odbyło się podsumowanie akcji Dni Bezpiecznego Internetu. Przedstawiciele klas wzięli udział w turnieju pt. Cyberczwórka wykazując się świetną wiedzą i świadomością niebezpieczeństw jakie płyną z nieświadomego i nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu. Ze względu na formę i temat konkursu nikt nie był przegranym – wszystkie drużyny zostały wyróżnione i nagrodzone drobnymi upominkami.

     

Akcja charytatywna w markecie B1

Skomentuj »

W tym roku szkolnym po raz kolejny członkowie Szkolnego Koła Caritas, wolontariusze z SP-4, absolwenci SP-4, którzy działali w SKC, wzięli udział w organizowanej przez Fundację Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, akcji charytatywnej na terenie marketu B1 w Legnicy. Polegała ona na tym, że dzieci miały pomóc przy kasach pakować klientom zakupy, a ci mogli ofiarować – wrzucając do oznakowanych skarbonek – pieniądze przeznaczone dla osób pokrzywdzonych przez los i będących w trudnej sytuacji materialnej.
Wolontariusze pracowali dzielnie przy kasach pakując zakupy zgodnie z wymogami, nie szczędząc przy tym uśmiechu i serdeczności. Uczniowie podczas tej akcji wykazali się wysoką kulturą względem klientów i pracowników B1, jak również stworzyli miłą atmosferę współpracując w zespole.
Dla wszystkich uczestników akcji, największą nagrodą, oprócz życzliwości   i uśmiechów klientów, była możliwość włączenia się w dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. Po raz kolejny udowodnili, iż nie jest im obojętny los bliźnich.

Lila Matuk

Bezpieczny Internet

Skomentuj »

W dniu 6 lutego 2018r .  w klasach I-III rozpoczęto program profilaktyczny ,,Bezpieczeństwo w sieci”. Akcja miała na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych, zaznajomienie uczniów z problematyką bezpieczeństwa w sieci Internet.
W ramach akcji zostały podjęte następujące działania podejmujące temat bezpieczeństwa:
– Przeprowadzono zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci.
– Zaprezentowano uczniom kreskówki tematyczne dotykające problemu bezpieczeństwa w sieci.
– Wykonano gazetki klasowe dotyczące bezpiecznego Internetu.
– Zorganizowano szkolny konkurs plastyczny pt. ,,Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.
– Wykonano plakaty związane z tematyką bezpieczeństwa w sieci.
Nauczyciele klas I – III

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Skomentuj »

        
 
W dni 06.02.2018r w Gimnazjum nr 4 przy Szkole Podstawowej nr 4
w Legnicy rozpoczęto program profilaktyczny pt. „Bezpieczeństwo
w sieci”. Program ten ma za zadanie uświadomić młodzieży wszelkie niebezpieczeństwa płynące z nieodpowiedzialnego użytkowania Internetu i związanymi z tym konsekwencjami. W ramach programu
w ciągu miesiąca przy współpracy z instytucjami wspomagającymi odbędzie się szereg prelekcji, warsztatów i konkursów mających
za zadanie utrwalić wiedzę na temat zagrożeń jakie czyhają na młodego człowieka w sieci. Do zaplanowanych zajęć należą:

  1. Spotkanie młodzieży z koordynatorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Legnicy,
    z panią Małgorzatą Stawisko – Lichotą.
  2. Warsztaty z pracownikiem Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Legnicy, panią Dorotą Dudą.
  3. Quiz wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie.
  4. Pogadanki z uczniami w trakcie zajęć na lekcjach wychowawczych.
  5. Konkurs na plakat pt. „Bezpieczeństwo w sieci”.
  6. Cykl audycji przygotowany przez uczniów, a nadawanych przez radiowęzeł szkoły.
  7. Rozmowy z rodzicami podczas wywiadówek. Przekazanie broszur i informatorów uświadamiających rodzicom niebezpieczeństwa jakie płyną z korzystania z Internetu bez nadzoru osób dorosłych.

 

Koordynatorami realizacji programu są pani Edyta Paczyńska, pani Renata Bieńkowska i pan Marek Pusz.

Góra Grosza

Skomentuj »

 

W dniach od 27.11.17. do 2.01.18 kolejny raz będzie prowadzona w szkole zbiórka drobnych monet czyli groszówek. Celem akcji jest pomoc dzieciom, które wychowują się w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Każdy przynosi tyle, ile może
w myśl zasady: JEDEN GROSIK ZNACZY NIEWIELE ALE GÓRA GROSZA JEST NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE !

opiekun akcji Elżbieta Kanas