"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Podręczniki w roku szkolnym 2017/2018

Skomentuj »

 INFORMACJA DLA RODZICÓW

 Uczniowie klas I, II, III, IV, V, VI i VII otrzymają we wrześniu bezpłatne podręczniki w ramach dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (oprócz podręczników do religii).

Jedynie rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego są zobowiązani do zakupu podręczników, które podane są w wykazie szkolnym (w załączniku).

Nowy plan godzin lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych

Skomentuj »

Od dnia 4 maja 2017 r. będzie obowiązywał nowy plan godzin lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych.
Proszę o zapoznanie się i przestrzeganie nowego planu.

Dyrekcja SP4

TUTAJ ZNAJDZIESZ NOWY PLAN

Skomentuj »

REKRUTACJA

dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 odbywa się w dniach  19 kwietnia 2017r. – 04 maja 2017r.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami i czynnościami związanymi z rekrutacją w szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych

Podajemy adres strony rekrutacji elektronicznej do oddziałów przedszkolnych:

www.legnica.przedszkola.vnabor.pl

Więcej informacji znajdziesz tutaj     (INFORMATOR)

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie  do klasy pierwszej str.1

Zgłoszenie do klasy pierwszej str.2

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej str.1

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej str.2

Nowy obwód Szkoły Podstawowej nr 4 w Legnicy

 

Kilka słów o Internecie

Skomentuj »

Tutaj znajdziesz artykuł na ten temat.

Wykaz zajęć dodatkowych

Skomentuj »

Strona w uaktualnieniu

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników szkolnych

Skomentuj »

Skomentuj »

Wyposażenie ucznia klasy pierwszej znajdziesz TUTAJ.

Komunikat

Skomentuj »
W  przypadku niezwrócenia lub uszkodzenia elementarza, szkoła może żądać zwrotu kwoty 4,34 zł za  jedną  część “Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu  państwa.Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów MEN obsługiwany przez NBP Oddział Okręgowy w Warszawie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al.J.Szucha 25
00-918  Warszawa
Numer rachunku 59101010100031282231000000
W  tytule przelewu prosimy wpisać: ” Zwrot za podręcznik część………-SP-4  w Legnicy.Prosimy Państwa o dostarczenie do  kasy  szkoły  kserokopii dokonanego przelewu.Umożliwi to szkole poprawne gospodarowanie powierzonym nam przez MEN majątkiem (podręcznikami).

Regulamin ” Wzorowego Ucznia”

Skomentuj »

TUTAJ ZNAJDZIESZ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI “WZOROWY UCZEŃ”