"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Towarzystwo Przyjaciół Czwórki

Skomentuj »

REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWEGO TYTUŁU

Niniejszym zaszczyt mamy ogłosić wszem i wobec, że w szkole naszej  miało miejsce wydarzenie zacne i powagą objęte.
Powołane do życia zostało Zrzeszenie Miłośników „Czwórki” – szkoły naszej prześwietnej i cenionej w grodzie. Od tego dnia począwszy zawsze pieczęci onej, której prezentację wyżej czynimy używać będą Ci, którzy w szeregach naszych schronienie znajdą.

PARLAMENT   UCZNIOWSKI      opiekun    DANUTA DĄBROWICZ    i    MARSZAŁKOWIE

PRZYJACIEL CZWÓRKI

I. Mamy zaszczyt ogłosić, że tytuł „Przyjaciela Czwórki” otrzymać można za:

  • bezinteresowną pracę na rzecz szkoły,
  • wspieranie jej dążeń i popularyzację działań edukacyjnych,
  • pomoc materialną i finansową,
  • kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły jako miejsca przyjaznego dziecku.

II. Tytuł „Przyjaciela Czwórki” przyznaje Kapituła z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

  • Rady Pedagogicznej
  • Rady Rodziców
  • Parlament Uczniowski
  • Dyrektora Szkoły
  • Społeczności Uczniowskiej

III. Tytuł „Przyjaciela Czwórki” przyznać można nauczycielom, uczniom, rodzicom, instytucjom, firmom i osobom prywatnym, by wyrazić sympatię i wdzięczność za pełną zaangażowania pracę na rzecz naszej szkoły. Przyznawany on jest przez Kapitułę w składzie:

Opiekunowie PU,  Marszałkowie PU

 

Tytuł nadaje się po zatwierdzeniu kandydatur przez Radę Pedagogiczną.

IV. Osoby uhonorowane tytułem „Przyjaciela Czwórki” otrzymują dyplom pamiątkowy i „Order Przyjaciela Czwórki”. Ponadto ich nazwisko zostaje wpisane do Kroniki Honorowego Przyjaciela Czwórki.

V. Regulamin wchodzi w życie w roku szkolnym 2011 – 2012

 

Napisz Odpowiedź

Musisz być zalogowany aby komentować.