"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Sprawny Dolnoślązaczek

Skomentuj »

Od roku szkolnego 2013/2014 uczniowie klas 3a, 3b i 3c z wychowawczyniami Renatą Kret, Dorotą Fijałkowską i Beatą Oleś oraz nauczycielką wychowania fizycznego Joanną Murdza realizują program SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK. Przez te trzy lata na lekcjach wychowania fizycznego i na zajęciach nauki pływania rozwijają swoją sprawność fizyczną i zdobywają umiejętności:
– grania w piłkę siatkową, koszykową, ręczną i nożną,
– lekkoatletyczne
– gimnastyczne
– pływania
– pod opieka rodziców umiejętność jazdy na rowerze, jazdy na nartach i łyżwach,
Uczą się dbać o higienę ciała, poznają zasady gry w Kwadranta, Ringo, Unihokeja, Żywy kosz, W dwa ognie. Dzięki posiadanym umiejętnościom mogą aktywnie spędzać czas wolny, brać udział w imprezach sportowych organizowanych w mieście i w szkole, uczestniczyć w zajęciach Animatora Osiedlowego.

Celem programu jest:

– zaproponowanie nowych, bardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową

– zachęcanie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej,

– rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji wzrokowo- ruchowej mającej istotne znaczenie w wykonywaniu czynności manualnych (pisanie, czytanie, wycinanie),

– monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów,

 Zadania dla uczniów:

Zdobywanie odznak sportowych, które wiążą się z konkretnym działaniem fizycznym, a nie kolekcjonowaniem znaczków. Uczeń może zdobyć sprawność:

– rowerzysta – turysta; w ramach tej odznaki uczniowie uczą się jazdy na rowerze, poznają przepisy ruchu drogowego, uczestniczą w rajdach i wycieczkach,

– gimnastyk – tancerz; uczniowie nabywają podstawowe umiejętności dbania o prawidłową postawę ciała, zapoznają się z przyborami i ćwiczeniami gimnastycznymi; opanowują proste formy taneczne oraz elementy rytmiki,

– saneczkarz – narciarz – łyżwiarz; w zależności od warunków i możliwości uczniowie opanowują elementy sportów zimowych,

– piłkarz nożny/ ręczny/ koszykarz/ siatkarz; uczeń opanowuje podstawowe umiejętności gry w piłkę, bierze udział w grach i zabawach przygotowujących do gry właściwej, uczy się współdziałać w zespole,

– lekkoatleta; uczeń nabywa umiejętności związane z biegami, skokami i rzutami,

– pływak; uczeń zdobywa umiejętność pływania, poznaje zasady bezpieczeństwa w wodzie i nad wodą.

W ramach tego programu uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego w sali gimnastycznej, w lekcjach nauki pływania na basenie „Bąbelek”, w rajdach organizowanych przez PTTK, wycieczkach klasowych oraz innych zajęciach pozwalających zdobyć kolejne sprawności.

Do włączenia się do realizacji programu przekonały nauczycieli: różnorodność zajęć i sprawdzianów, legitymacje, w których dziecko wkleja kolorowe znaczki dokumentujące zdobycie określonych sprawności. Zdobyte sprawności uprawniają do otrzymania  tytułu Sprawnego Dolnoślązaczka, dyplomu i wyróżnienia na koniec roku.

Zapraszamy rodziców do włączenia się w aktywność fizyczną swojego dziecka!

Napisz Odpowiedź

Musisz być zalogowany aby komentować.