"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Jestem Bezpieczny w Szkole, w Domu i na Ulicy

Skomentuj »

Nasza szkoła od września 2012r. realizuje zalecenia Ministerstwa Oświaty dotyczące poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do szkoły oraz w domu poprzez program Jestem Bezpieczny w Szkole, w Domu i na Ulicy

Celem programu jest poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci w szkole, w drodze do szkoły, w domu oraz w środowisku lokalnym poprzez:
1.  animację ruchu społecznego na rzecz bezpieczeństwa,
2.  edukację  społeczno – prawną  uczniów, rodziców i nauczycieli,
3.  profilaktykę zachowań niebezpiecznych

  1. poprawę stanu wypadkowości w szkole i w drodze do szkoły.

 

W ramach programu zaplanowaliśmy:

  1. spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami różnych instytucji
  2. konkursy i turnieje
  3. programy profilaktyczne

4.pogadanki edukacyjne

  1. zajęcia terapeutyczne z pracownikami PPP
  2. udział w ogólnopolskich akcjach
  3. szkolenia z zakresy udzielania pierwszej pomocy przdmedycznej
  4. zajęcia psycho-edukacyjne dla rodziców
  5. warsztaty i szkolenia dla nauczycieli.

Nasze działania:

Nasze działania w roku szkolnym 2016/2017:

  1. wrzesień 2016r. – pogadanki we wszystkich klasach na temat bezpieczeństwa w szkole, w  drodze do szkoły, zasad ruchu drogowego,

 

Napisz Odpowiedź

Musisz być zalogowany aby komentować.