"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Szkoła Przyjazna Środowisku

Skomentuj »

      Aby móc kształtować u uczniów świadomość ekologiczną, niezbędna jest rzetelna wiedza dotycząca środowiska przyrodniczego, a także czynników wpływających na stan najbliższego otoczenia. Konieczne jest również wykształcenie pewnych umiejętności umożliwiających wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz jej wzbogacenie poprzez samokształcenie i samodzielne rozwijanie własnych zainteresowań. Ponadto edukacja ekologiczna stwarza możliwości kształtowania wielu pozytywnych cech osobowości, co pozwoli uzyskać właściwe, społecznie akceptowane postawy u dzieci i młodzieży. Z uwagi na to w naszej szkole od 2009 r. realizujemy program „Szkoła Przyjazna Środowisku”, w ramach którego możemy monitorować wpływ naszej placówki na najbliższe otoczenie.

Najważniejsze cele programu to:

–         Prowadzenie i popieranie wszelkiej działalności na rzecz ochrony przyrody.

–         Wyrobienie u uczniów odpowiedzialności za stan środowiska.

–         Podkreślenie konieczności segregowania odpadów, właściwego postępowania z materiałami toksycznymi oraz z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

–         Organizowanie pomocy zwierzętom z legnickiego Schroniska.

–         Kształtowanie umiejętności dobrego wypoczynku w czasie obcowania     z przyrodą na wycieczkach lub zajęciach terenowych.

–         Poznawanie i analizowanie pasji wielkiego przyrodnika i naszego patrona Włodzimierza Puchalskiego.

–         Wdrażanie zasad zdrowego odżywiania.

Nasz program skierowany jest nie tylko do uczniów, ale również do społeczności lokalnej, stąd m.in. cykliczna organizacja zbiórki elektrośmieci.

Na terenie szkoły program koordynują:

–         Dorota Zagrobska w klasach 0 – 3

–         Violetta Grzeszczuk w klasach 4 – 6.

Zachęcamy wszystkich uczniów i ich rodziców do aktywnego włączenia się w nasze działania ekologiczne (zbiórka zużytych baterii, makulatury itp.).

POOGLĄDAJ ZDJĘCIA W GALERII

                                                                         Violetta Grzeszczuk

Komentowanie zablokowane.