"Czwórka" Legnica

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Świetlica

Skomentuj »

 

Świetlica szkolna pełni opiekę nad dziećmi od godziny 6.45 do 16.00.

CELE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed lekcjami i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

W świetlicy realizowane są następujące cele i zadania:

 • aktywne spędzanie czasu wolnego /zajęcia ruchowe w sali zabaw i na boisku/,
 •  rozwijanie zainteresowań uczniów
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego czytania, pisania i liczenia
 • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania

w grupie / Socjoterapia, Kinezjologia edukacyjna/

 • zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego
 • rozwijanie umiejętności manualnych /zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie/
 • możliwość udziału w zajęciach komputerowych
  • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
  •  działalność charytatywna

METODY PRACY:

 • Rozmowy indywidualne, dyskusja i praca w małych zespołach oraz z całą grupą,
 • Wyszukiwanie i gromadzenie informacji tematycznych,
 • Działania twórcze, wykonywanie prac plastycznych, albumów, plakatów, odlewów gipsowych, kartek okolicznościowych itp.
 • Zajęcia warsztatowe; burza mózgów, odgrywanie scenek, małe formy teatralne, drama,
 • Organizacja i prezentacja dorobku uczniów- ,przeglądy, turnieje, kiermasze, konkursy, wystawy,
 • Udział w konkursach i uroczystościach szkolnych,
 • Zajęcia komputerowe

 A. Krzyżanowska i A. Równanek realizują autorski program „ Zdrowo – Sportowo i Bajecznie Kolorowo”

 B. Oleś  realizuje autorski program  „Świetlica, nasz drugi dom- bawi i uczy”

 

Kadra Pedagogiczna:

mgr Alina Krzyżanowska – pedagog,    socjoterapeuta

mgr Lidia Kunecka          –   pedagog,   bibliotekarz

mgr Joanna Nimiro         –   polonista, edukacja wczesnoszkolna,

mgr Beata Oleś              –   pedagog,   edukacja wczesnoszkolna ,wychowanie fizyczne

mgr Anita Równanek      –   pedagog

 

Napisz Odpowiedź

Musisz być zalogowany aby komentować.